Μενού Κλείσιμο

Τα αρχέτυπα

[rodich_title title_style=”rodich-title-lr-shape” title=”Τι είναι τα ‘Αρχέτυπα’;” text_color=”#000000″]

Η λέξη αρχέτυπο σημαίνει αυτό που χρησιμεύει ως υπόδειγμα, ως πρότυπο, ως Αρχή. Για τον άρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Πλάτωνα αρχέτυπα είναι τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ανθρωπότητας, που είναι κληροδοτημένα από έναν τέλειο, πρότυπο και άχρονο Κόσμο, όπου οι Μεγάλες Ιδέες είναι σαφείς, σχηματοποιημένες Οντότητες, ανεπηρέαστες από χωροχρονικούς περιορισμούς. Ενώ σύμφωνα με τον ψυχολόγο Carl Jung αρχέτυπα είναι οι ανεξάρτητες οντότητες που αποτελούν δομικό στοιχείο του συλλογικού ασυνειδήτου, παραμένουν αμετάβλητες και είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο η ανθρώπινη ψυχή περιστρέφεται. Στον Ονειρόκοσμο Angel Eyes τα αρχέτυπα περιγράφονται ως κάτοικοι των αιθερικών και αστρικών περιοχών-δηλαδή της 4ης και 5ης διάστασης. Πρόκειται για ενεργειακές και συναισθηματικές Οντότητες ‘δομημένες’ κυρίως από το ίδιο το ανθρώπινο συλλογικό ασυνείδητο, και μοιάζουν να σχηματοποιούν τόσο τις ελπίδες, όσο και τους φόβους του.

keleno1